EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016. 

Parhaillaan on meneillään kahden vuoden siirtymäaika, jonka aikana yritysten tulee muuttaa toimintansa asetuksen mukaiseksi.

Asetusta sovelletaan täysimääräisesti 25.5.2018 alkaen. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tavoitteena on tuottaa mietintö kansallisesta liikkumavarasta 31.5.2017 mennessä.

Jotta tarvittavat muutokset saadaan tehtyä ajoissa, aloita valmistelu viimeistään nyt.

Yhdeksän askelta, joilla saat yrityksesi asetuksen mukaiseen kuntoon

1. Selvitä mitä henkilötietoja yrityksessänne käsitellään.

2. Perehdy uusiin vaatimuksiin yrityksenne näkökulmasta.

3. Hyödynnä tilaisuus kehittää liiketoimintaanne.

4. Aseta tavoitetila henkilötietojen suojalle ja tietoturvalle.

5. Suunnittele tarvittavat muutokset järjestelmiin, infraan ja käytäntöihin.

6. Toteuta tarvittavat muutokset.

7. Varaudu tietoturvaloukkauksiin ja odottamattomiin tilanteisiin.

8. Kehitä valmius pysyä ajan tasalla.

9. Aloita jo tänään!

Data Group 05.04.2017