Me Data Group –ketjussa kouluttaudumme jatkuvasti, jotta sinunkin yrityksesi pysyy IT-alan  kehityksen kärjessä. 

Koulutuksissamme painotetaan teknologiaoppisen lisäksi kokonaisuuksien hallintaa ja asiakkaan liiketoimintaympäristön ymmärtämistä. Koulutus keskittyy kehittämään työntekijöistämme laaja-alaisempia, liiketoiminnasta kiinnostuneita ja ratkaisukeskeisesti toimivia asiantuntijoita. 

Tänä päivänä asiakkaidemme IT-palvelut integroituvat osaksi liiketoimintaa, joten myynnissämme täytyy ymmärtää muutakin kuin teknologiaa. Jotta asiakas saa enemmän hankkimistaan palveluista irti, pitää meidän ymmärtää, mitä vaatimuksia ja tarpeita asiakkaallamme on omassa arjessaan. 

Tärkein tehtävämme on kehittää asiakkaan liiketoimintaa eteenpäin toimivien IT-ratkaisujen avulla. Haluamme muuttaa heidän liiketoimintansa arkea parempaan ja tehokkaampaan suuntaan. Sen vuoksi koulutuksemme on jatkuvaa. 

Me investoimme puolestasi IT-koulutuksiin

Data Group –ketjussa koulutuspäiviä oli viime vuonna yli 80. Valtaosa koulutuksista oli etänä, lisäksi järjestimme koulutuskiertueita ja isoja live-koulutuksia. Koulutukset ovat kestäneet muutamasta tunnista viikkoon. Joka päivä joku 370 asiantuntijastamme on koulutuksessa. Työntekijöillämme on lukemattomia teknillisiä ja myynnillisiä sertifikaatteja. 

Haluamme kouluttaa IT-asiantuntijoitamme, jotta asiakkaidemme ei tarvitse investoida itse resurssejaan jatkuvaan IT-kouluttautumiseen. Muutostahti on kova – usein sellainen, että pienen pk-yrityksen IT-osaajien on vaikeaa pysyä joka saralla perässä. Me teemme tämän puolestasi. 

Nyt ostetaan raudan sijasta palvelua

Aikaisemmin asiakkaamme osti meiltä laatikon, jossa oli laite. Myyjän piti tuntea laitteiden uusin teknologia. Nyt tätä kaikkea myydään aineettomina palveluina, ja myyjistämme on koulutuksella kasvatettu asiantuntijoita, jotka tarkastelevat asiakkaan hankintoja kokonaisuuksina, hahmottavat pitkän aikavälin hyötyjä ja kustannuksia asiakkaalle. Ostotapahtuma ei ole enää pelkkää rautaa, asiakas ostaa palvelua. 

Myös myyntikeskustelu asiakkaan kanssa vaatii meiltäkin enemmän, kun palvelut ovat kapasiteetti- ja aikaskaalautuvia. Meidän asiantuntijamyyjiemme täytyy osata avata ostajalle, mistä hän maksaa ja miksi. 

Kun asiantuntijamyynti on tehty oikein, on meillä tyytyväinen asiakas, joka käyttää eurojaan ja resurssejaan tehokkaasti, ja hän käyttää vain palveluita, joita hän oikeasti tarvitsee ja hinnoittelukin on tarkempaa ja tarpeeseen perustuvaa. 

Koulutamme, jotta osaisimme tarjota oikeita ratkaisuita juuri sinun yrityksellesi. Vaikeisiinkin kysymyksiin meillä on vastaamassa 370 huippukoulutettua asiantuntijaa. 

Timo Vilenius, toimitusjohtaja, Data Group Finland Oy 10.05.2017